Wystrój sali weselne w przerwie
eleganckie wesele łódź
czarno-złoty stół weselny
srebrny stół weselny
wystrój restauracji
przygotowania do wesela

Twój adres został dodany do naszej listy newslettera. Na wskazany przez Ciebie adres e-mail wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie. Wystarczy kliknąć w przesłany link. Jeżeli z jakiegoś powodu w przeciągu 15 min nie otrzymasz wiadomości, sprawdź folder SPAM lub skontaktuj się z nami drogą mailową.

restauracja@przerwa-lodz.com

 

Kliknięcie w przesłany link wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez spółkę FLOWFOOD sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi twoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celach marketingowych i jednocześnie informujemy, że podanie danych (email) jest dobrowolne oraz że posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany i usunięcia. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Cottonfood sp. z o.o. ul. Ogrodowa 19a, 91-065 Łódź.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cottonfood sp. z o.o. ul. Ogrodowa 19a, 91-065 Łódź NIP: 7262652693, REGON: 0000471445.
  • Współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO jest GRUPA BAWEŁNA w skład której wchodzą: FlowFood sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134 90-527 Łódź, APM Partners sp. z o.o. ul. Ogrodowa 19 A, 91-065 Łódź
  • Podmiotem realizującym wysyłkę jest firma SmartNet Piotr Moczkowski ul. Boya-Żeleńskiego 1/18, 91-747 Łódź.
  • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług lub w związku z Pana/Pani żądaniem podjęcia przez nas działań (prośby o dopisanie do newslettera), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi, chyba, że dłuższy okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody.
  • W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.